آژانس مسافرتی میری سفرآژانس مسافرتی میری سفر

By signing up, I agree to Travelo's Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

در حال حاضر عضو هستید؟

آژانس مسافرتی میری سفرآژانس مسافرتی میری سفر
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

پیکاپ ویزا

در این مطلب سعی شده پیکاپ ویزا یا پیکاپ پاسپورت را با زبانی ساده و به طور خلاصه توضیح دهیم. شما می توانید چه از طریق تلفن و چه حضوری، از مشاوره رایگان میری سفر برای پیکاپ ویزا یا پیکاپ پاسپورت استفاده کنید.

پیکاپ ویزا چیست

طبیعتا هر فرد برای اخذ ویزا کشورهای خارجی باید به سفارتخانه های مربوطه در کشور خود مراجعه کند. سپس طبق ضوابط هر سفارتخانه مراحل دریافت ویزای خود را پیش ببرد. در ایران با توجه به مشکلات سیاسی این امکان برای برخی ویزاها نیست. آمریکا و کانادا کشورهایی هستند که در خاک ایران سفارتخانه ندارند. بنابراین متقاضیان ویزای آن ها باید به سفارتخانه های مربوطه در کشوری واسطه بروند. ترکیه، امارات و ارمنستان از متداول ترین کشورهای واسطه برای اخذ ویزای آمریکا و کانادا هستند. متقاضی برای انجام مصاحبه و طی کردن مراحل تعیین شده ملزم به حداقل یک مرتبه مراجعه به کشور واسطه است. پس از آن مرحله انتظار تعیین وضعیت ویزاست. چنانچه به متقاضی ویزا تعلق بگیرد، مرحله آخر الصاق ویزا به پاسپورت و دریافت آن است.

پیکاپ ویزا اینجا معنا پیدا می کند. فردی که ویزا به او تعلق گرفته است می تواند برای صرفه جویی در زمان و به ویژه هزینه، به یک کارگزار مطمئن وکالت بدهد تا کارهای اخذ ویزا و پاسپورت را به جای او انجام بدهد. این کار هیچ مشکلی از نظر قانونی ندارد. کارگزار پاسپورت و مدارک مورد نیاز را دریافت می کند. آن ها را به سفارتخانه مربوطه در کشور واسطه ارسال می کند. و پس از الصاق ویزا به پاسپورت، آن را به کشور بازمی گرداند. به این فرایندِ فرستادن پاسپورت، الصاق ویزا و بازگرداندن آن پیکاپ ویزا می گویند.

پیکاپ پاسپورت چیست

پیکاپ پاسپورت را در واقع برای همان معنای پیکاپ ویزا استفاده می کنند. ترکیب پیکاپ پاسپورت هیچ معنای متفاوتی ندارد. همان طور که اشاره شد ویزای مسافر الصاق شده به پاسپورت او بازگردانده می شود.